Distribució

Distribució a llibreries

Àmbit territorial: Catalunya, Illes Balears, Aragó, País Valencià i Andorra.

Nus de Llibres

Tel. 973 23 66 11
Correu electrònic: comercial@nusdellibres.com
Pàgina web: www.nusdellibres.com