Política de Privacitat

L’ús dels serveis d’Edicions Reremús suposa l’acceptació expressa de la nostra Política de Privacitat, que regula el tractament d’aquesta informació, de les seves claus d’accés al servei i les mesures de seguretat implantades que eviten l’accés, modificació o eliminació dels nostres fitxers per part de persones no autoritzades. Aquests fitxers es troben degudament inscrits en el Registre de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

SW Factoria pot recopilar informació personal en el moment del registre, quan vostè usa els serveis o visita les pàgines d’Edicions Reremús o pàgines relacionades amb el contingut ofert dins d’Edicions Reremús.

Dades relatives al Responsable - Responsable del Tractament

 • Entitat: EOL SERVEIS GIRONA S.L
 • CIF de l’entitat: B55235386
 • Adreça de l’entitat: PASSEIG DELS PAISOS CATALANS 252 2 PIS – (17190) SALT
 • Correu electrònic de l’entitat: direccio.salt@eurofitness.com
 • Responsable del tractament: ROBERT FÀBREGAS I RIPOLL
 • Telèfon del Responsable del tractament: 638007208
 • Adreça de correu electrònic del Responsable del tractament: direccio.salt@eurofitness.com

Finalitats

En compliment del que disposa el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals, us informem que, depenent de la relació que tingueu amb nosaltres, en EOL SERVEIS GIRONA S.L tractem les dades que ens faciliteu per a alguna, o totes, les següents finalitats:

 • Consulta en línia
 • Informació provinent de Cookies
 • Realització de compra mitjançant botiga virtual en pàgina web/plataforma.

Termini de conservació de les dades

Les vostres dades es conservaran per un termini indefinit. En el cas que requereixi la seva eliminació de forma anticipada, sol·liciteu-ho mitjançant l’exercici del dret de supressió. Així mateix, les dades que per motius legals hagin de ser emmagatzemades durant un temps necessari per complir normes específiques, seran bloquejades i únicament estaran a disposició de l’autoritat pública corresponent.

Legitimació

La base legal pel tractament de les vostres dades rau en:

Consentiment inequívoc

Destinataris

Les vostres dades personals seran comunicades a tercers en els següents supòsits:

 • Administració tributària
 • Agent immobiliari
 • Entitats de Consultoria/Auditoria
 • Entitats de publicitat i màrqueting
 • Entitats informàtiques de manteniment de programari i maquinari
 • Gestoria/Assessoria
 • No comparteixo les dades amb tercers.
 • Altres encarregats del tractament

Drets

Teniu dret a obtenir confirmació de si en EOL SERVEIS GIRONA S.L estem tractant dades personals que us concerneixin, o no.

Així mateix, teniu dret d’accés a les vostres dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, podreu sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades, en què cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Addicionalment, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la vostra situació particular, podreu exercir el dret d’oposició al tractament de les vostres dades. EOL SERVEIS GIRONA S.L deixarà de tractar les dades, llevat que hi hagi motius legítims imperatius, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, podeu exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitats en qualsevol moment, sense que això afecti a la legalitat del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Si desitgeu fer ús de qualsevol dels vostres drets, podeu fer-ho a través dels enllaços habilitats que trobareu a continuació:

Per exercir el vostre dret d’Accés feu clic aquí
Per exercir el vostre dret de Rectificació feu clic aquí
Per exercir el vostre dret de Supressió (Oblit) feu clic aquí
Per exercir el vostre dret de Limitació del Tractament feu clic aquí
Per exercir el vostre dret d’Oposició feu clic aquí
Per exercir el vostre dret de Portabilitat feu clic aquí

Alternativament, també podeu dirigir-vos a nosaltres mitjançant correu postal a la següent adreça: PASSEIG DELS PAÏSOS CATALANS 252 2 PIS – (17190) SALT, adjuntant una fotocòpia del DNI, per a la certesa de la vostra identitat. Recordeu facilitar la major informació possible sobre la vostra sol·licitud: Nom i cognoms, adreça de correu electrònic que utilitzeu per al compte o portal objecte de la vostra sol·licitud.

Finalment, us informem que podeu dirigir-vos a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les vostres dades personals.

Política de cookies

Per conèixer les cookies que utilitzem a la nostra pàgina, recordeu que podeu accedir a la nostra Política de Cookies a través del següent enllaç: política de cookies.