Immanuel KANT

Königsberg, Prússia Oriental, 1724-1804.
A la Crítica de la Raó Pura (1781; edició corregida, 1787) va proposar una resposta al problema del coneixement i amb la Metafísica dels costums (1785) i la Crítica de la Raó Pràctica (1788), va plantejar el paper del deure en l’acció moral. A La religió dins dels límits de la mera raó (1792) analitzà el sentit racional de l’experiència religiosa.

En el seu període precrític, KANT va combatre els Schwärmer, els entusiastes, els exaltats que pretenen superar els límits de la raó humana. Però va culminar la seva doctoral (1755), publicada de forma anònima, amb una defensa de la creença en extraterrestres.

L’edició a cura de Ramon ALCOBERRO incorpora, a més, un ampli Dossier de textos sobre els extraterrestres en la tradició filosòfica i religiosa occidental i Il·lustracions de Rafael TERUEL – RAFATER, especialista en el gènere fantàstic i els videojocs.

LLIBRES PUBLICATS
Sobre els extraterrestres de Immanuel Kant Edicions Reremús

Sobre els extraterrestres

Teoria del cel (1755).
Per estranya que pugui semblar, l’existència dels extraterrestres resulta del tot coherent amb el sistema filosòfic kantià i és un argument interessant que li permet abordar des d’un punt de vista prou inesperat la qüestió de l’universalisme moral. Ramon Alcoberro.